Ogłoszenia
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu, który będzie pełnił Funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
20.04.2018r. Treść ogłoszenia
 
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu, który będzie pełnił Funkcję Prezesa Zarządu Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
19.02.2018r. Treść ogłoszenia